Pokroucené paragrafy v Česku

7. března 2007 v 17:25 | James Jakoubek
Pokroucené paragrafy v Česku
Oznamujeme Vám, že jméno a příjmení, jako jediné údaje nalezené o Vás v označeném článku na tomto serveru jakož i v mnoha dalších odkazech, nelze v tomto případě považovat za osobní údaj ve smyslu ustanovení § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Podle § 3 odst. 1 pak není dána působnost zákona a tím ani Úřadu. (cely dopis je na http://dvoranaslavy.blogspot.com)
Známý kritik sametůry české, Ross Hedvíček, se stal terčem mládežníků, "Wikipedistů" českých. Tito bdělí strážcové komunistické demagogie zveřejnili na t.zv. Wikipedii české množství výmyslů, urážek a zhovadilostí o osobě pana Hedvíčka. Ostatně, nic jiného od čecháčků očekávati ani nelze. Tvorové tito mají hulváctví, lhaní a podvody zakódované v genech.
Ross na činnost mládežníků stížnost podal, třebaže si musel být vědom marnosti tohoto počínání. Výňatek z odpovědi ouřadů českých, ukázka to současného nihilismu českého, je citován v úvodu.
Zde lze jen podotknout, že ouřady české svobody slova pečlivě dbající (včetně orgánů justičních) v případech těchto se drží zásady kdy "nezáleží CO kdo píše, ale KDO co píše". Viz nedávný příběh z análů justice české:
Ve městě Vejprty vydává jistý pan Josef Kadlec místní noviny s názvem "Zpravodaj". Jde o lokální tisk, celkem osm listů formátu A4, náklad 400 výtisků. Mezi pravidelné rubriky patří sloupek čtenářů, kteří tak mají možnost reagovat na dění ve městě. A právě tato rubrika jest přímo klasickou ukázkou, kterak si čecháčkové představují "svobodu slova" .
Před časem, před volbami v roce 1998, otiskl pan Kadlec v této rubrice příspěvek jistého Petra Hladkého, který pro úplnost stojí za to citovati celý:
Zajímavých seznamů je víc.
Myslím, že není nezajímavé porovnat seznam kandidátů do komunálních voleb s jinými veřejnými seznamy. Třeba se seznamem dlužníků a nebo se seznamem bývalých spolupracovníků StB, který lze najít na Internetové adrese http://stb.promedia.cz/. Zde jsou uvedeni i spolupracovníci označeni jako "Důvěrník", kteří se, podle vysvětlení ministra vnitra nejspíše jakousi administrativní chybou, dnes mohou prokázat čistým lustračním osvědčením. Pokud by vás tato problematika zajímala, můžete navštívit naši internetovou kavárnu a sami si najít co pořebujete vědět. P. Hladký.
Tolik celý text. Pod ním byla na ilustraci otištěna fotografie obrazovky internetové adresy uvedené v článku a mezi zobrazenými jmény spolupracovníků StB pak bylo možno číst jméno Emanuel Andrš.
Pán shodného jména sídlí též ve Vejprtech a ve zmíněných volbách kandidoval do městského zastupitelstva. Kterak mudrosloví české praví: Potrefená husa zakejhá, tak tedy velice hlasitě zakejhal i pan Andrš. Vyzbrojen svým údajným negativním lustračním osvědčením podal na autora článku Petra Hladkého trestní oznámení za pomluvu. Vyšetřovatel případ prozkoumal a dospěl k závěru, že o trestný čin vůbec nejde. Svůj závěr zdůvodnil:
"….. jde o otištění veřejně přístupné stránky sítě Internet. Uvedené jméno, příjmení a data narození je bez specifikace rodného čísla a bydliště, tudíž nelze určit, že se konkrétně jedná o osobu oznamovatele. Rovněž v lustračním zákoně č. 451/1991Sb. není uveden název "Důvěrník", tudíž v podstatě vydané lustrační osvědčení tuto možnost nevylučuje …"
Případ pro normálně uvažující lidstvo zřejmý a uzavřený. Jsme ale v "sametovém" Česku, místě známém pod pojmem Absurditán. Pan Andrš zřejmě věděl co činí, neb se se závěrem policejního vyšetřovatel nesmířil a případ hnal dál. Protože ale na autora článku již nemohl, podal trestní oznámení na vydavatele Zpravodaje pana Kadlece. A aby se vyhnul normálně uvažujícímu policejnímu vyšetřovateli ve Vejprtech, odebral se přímo ke krajskému soudu v Ústí n/Labem. Stalo se 16. listopadu 1998. Jestli si někdo myslí, že soudy v Česku pracují pomalu a těžkopádně, kterak mnozí poukazovali kupř. na případ jistého Grebeníčka Aloise jehož bylo prakticky nemožné k soudu dostat, tak jest na omylu velikém. Přesně deset týdnů po podání trestního oznámení, 25. ledna 1999, se se zločincem Kadlecem Josefem konal soud. Tam jistá "samosoudkyně" - funkce tato v normální civilizované společnosti naprosto neznámá a povahou samou navýsost absurdní - usoudila, že Josef Kadlec pověst pana Emanuela Andrše značně poškodil, neb:
"…. zveřejnil ve svém Zpravodaji článek Petra Hladkého ve kterém je pan Emanuel Andrš přímo(!!) označen jako spolupracovník StB v kategorii Důvěrník kterým on nikdy nebyl, o čemž svědčí lustrační osvědčení MV ČR ze dne 25.3.1993. Navrhovatel uvádí, že on byl veden ve spisech StB jako osoba nepřátelská. Odpůrce sice uvedl, že on za článek Petra Hladkého nenese odpovědnost, neb dle tiskového zákona má povinnost otisknout názory a připomínky spoluobčanů. Rovněž, že nejde o žádný seznam, ale o foto internetové adresy, při čemž nikde není nikým řečeno, že navrhovatel je spolupracovníkem StB. Soud (tedy přesněji "samosoudkyně" Jana Nováková) tento názor ale odmítl, neb dle § 10. zákona č. 81/1966 za periodický tisk odpovídá vydavatel a je na poškozené osobě zda podá žalobu proti vydavateli či autorovi článku a nebo oběma. … Soud zjistil, že navrhovatel není evidován jako osoba uvedená v zákoně 451/1991 a proto má právo na ochranu své občanské cti a lidské důstojnosti.
Závěr - odpůrce je povinnen do 15ti dnů od právní moci tohoto rozsudku uveřejnit omluvu ve Zpravodaji a navrhovateli uhradit částku 4,869 Kč. JUDr. Jana Nováková, v.r., samosoudkyně.
Komunistické uvažování soudružky soudkyně se zde nezapře. V zákoně kterým se ohání (451/1991) se pojem "důvěrník" vůbec nevyskytuje, což konstatoval již policejní vyšetřovatel, tudíž je logické že stěžovatel pan Andrš 1) jako "důvěrník" uveden být nemůže, což jej ale 2) jako "důvěrníka" StB nevylučuje. Jednoduchá úvaha tato byla tak nějak nad chápání vážené soudružky "samosoudkyně". Zde ještě stojí za to upozornit na zcela absurdní a idiotské zdůvodnění a to především použití zákona z dob hluboké totality, z roku 1966, který měl za účel stíhat kdejakého žurnalistu za zveřejnění čehokoliv, co mohlo cenzorům náhodně utéci. Jinými slovy, "komunistická právní kontinuita" zabedněného bolševika JUDr. Pavla Rychetského, t.č. na Ústavním soudu republiky České, v praxi.
Pan Josef Kadlec proti tomuto, de-facto (i když dle byzantských zákonů českých nikoliv de-jure) protiprávnímu "rozhodnutí" - viz citovaný již nález policejního vyšetřovatele v téže věci - samosoudkyně JUDr. Jany Novákové podal odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Opět justice česká zareagovala přímo bleskově. Nečekalo se obvyklá léta, ale jen necelé čtyři měsíce. A nechápavost a zabedněnost soudružky samosoudkyně Novákové Jany se projevila i tam. 27. května 1999 další "samosoudkyně", JUDr. Naděžda Žáková v plném rozsahu potvrdila rozsudek své kolegyně ze soudu krajského a to dokonce bez možnosti odvolat se dále.Tak na vás, holoubkové….!
Odsouzenému zločinci Josefu Kadlecovi nezbylo, než se podvolit sametové spravedlnosti české a za "urážku na cti" panu Emanuelovi Andršovi se jednak veřejně omluvit a navíc, vyplatit částku 4,896 Kč. Na tolik je tedy dnes v Česku ceněna "občanská čest osob bývalému režimu nepřátelských".
Zbývá zde ještě uvést, kdo to ten Emanuel Andrš vůbec je. Dostal se mě do ruky opis vlastnoručně psaného životopisu dotyčného pána. Byl psán nedlouho před Velkou sametovou, když se on ucházel u v životopisu nejmenované organizace o zaměstnání. Nevím, zdali tento životopis četly samosoudkyně Nováková či Žáková kterým si uražený Andrš tolik stěžoval za urážku na cti a sám sebe uváděl pojmem "osoba bývalému režimu nepřátelská". Povídání životopisné jest dosti dlouhé, převládá v něm chlouba nad množstvím úspěchů ve stranické činnosti a na poli budování socialistické společnosti dosahované soudruhem Andršem a pak trpké rozčarování, údiv a výčitky nad nevděkem Rodné Strany, neb mu v roce 1970 při výměně stranických legitimací, nebylo členství v KSČ obnoveno. Dle všeho, snaživý a uvědomělý soudruh Andrš někomu vyššímu příliš šlapal na paty a onen či oni "vyšší" využili příležitosti a neodbytného šplhouna se při této vhodné příležitosti zbavili. On ale i přes tento nevděk nadšeně komunismus v ČSFR budoval dál. Text je zakončen výčtem jeho předsednictví v různých organizacích identifikovaných zkratkami, které jsou ale pro nás "zrádné emigranty" příslovečnou španělskou vesnicí. Zde jest zkrácený výtah:
Narodil jsem se v dělnické rodině dne 24.3.1940. Po vyučení v roce 1959 jsem nastoupil zákl. voj. službu u Pohraniční stráže a po základním výcviku a službě na hranici v roce 1959 nastoupil do Vojenského učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže v Bruntále. V roce 1961 jsem byl vyřazen jako poručík a nastoupil na Karlovarské brigádě PS jako zástupce velitele roty pro věci politické. V roce 1960 jsem se stal členem KSČ, před tím v ČSM kde mě byl udělen za aktivní činnost Čestný diplom ČSM. V roce 1961 mě byl za dosavadní práci udělen snímek u rozvinuté zástavy jako nejvyšší vojenská odměna. Mimo to jsem též pracoval or r. 1962 v MNV Loučná, nejprve jako člen komise, pak člen rady MNV, pak tajemník MNV Loučná. Po celou tuto dobu jsem pracoval i ve stranických funkcích a jako člen celoútvarového výboru KSČ a předseda ZO KSČ.
Zbytek textu je zde (clanek byl prilis dlouhy).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Borat Borat | E-mail | 15. března 2007 v 21:07 | Reagovat

Kupte si knížku "Jak kopnout Hedvíčka do řiti"

2 dez satura dez satura | 19. března 2007 v 11:38 | Reagovat

Jestli má někdo hulváctví, lhaní a podvody zakódované v genech, jste to dle výše uvedeného článku především vy, pane Jakoubku, ale mistrem v těchto projevech (doufám, že svou genetickou výbavu si vezme Ross Hedvíček bez potomků do hrobu, jinak potěš příroda) je superspammer Ross Hedvíček.

3 FunThomas FunThomas | E-mail | 21. března 2007 v 8:24 | Reagovat

Jé, taková kniha o kopnutí Hedvička existuje? No to je báječné... Jdu ji shánět. Jestli je někdo v mém životě nejvíce neoblíben, je to kokot Hedviček. Neznáte někdo jeho psychiatra? ten člověk je evidentně bláze a potřebuje léčbu. Intenzívní a lůžkovou s psychofarmaky 3 x denně. Ráno kazajka, klistýr, kazajka, klistýr, pak oběd, klistýr, skotské střiky, klistýr, sváča, pobyt v gumové místnosti a klistýr aby nezapomněl, klistýr, aby mu vytrávilo, kazajku, večeři, klistýr po večeři a na spaní klistýr.

4 Jan Zaricky Jan Zaricky | 19. dubna 2007 v 4:18 | Reagovat

Pan Ross Hedvicek popisuje pravdu a nenavistni kritici mu nesahaji ani na paty.

5 Darius Darius | E-mail | 29. července 2007 v 7:48 | Reagovat

Muslimem jsem nikdy nebyl a na Vídeň střílet nebudu, pochází odtud jedna větev předků mé matky, za svobodna Schmidtové, větev vídeňských pekařů a kovářů. Ve Vídni také podnikala má pratetička Boleslava Bízová - Saedtlerová, která tam založila nejznámější květinářství a zahradnictví Saedtler. Z rakouska pochází i další větev naší rodiny, větev vynikajících alpských myslivců a lesníků Tilscherových. Hedviček je provokatér tajných služeb a jeho marginalizace některých osob má pod pláštíkem předstíraného antikomunismu za cíl chránit ODS na věčné časy a nikdy jinak.

6 Sheilasow Sheilasow | E-mail | Web | 13. května 2018 v 3:42 | Reagovat

Оставшийся во руке осколочек воткнула на одного изо преследователей <a href=https://sexypornovideos.net/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82-%D1%85%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%81/>Сколько стоит хьюго босс</a> User: LAN <a href=https://sexypornovideos.net/%D0%BD%D0%BE%D0%B6-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-fiskars-6711f/>Нож художественный макетный fiskars 6711f</a> Совершая покупку во царство безграничных возможностей магазине, ваша сестра можете оборотить избрание одежды во мастерство увлекательное да интересное для малыша далеко не слабее, нежели для вам самихЕсли на эпоху прежде нашей эры дамское сословие добывали вощина напрямую, так сейчас хватит заколотить на поисковую строку купить ланолин для депиляции Менеск , в надежде почерпнуть желаемый продукт                          

https://sexypornovideos.net/%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BA-top-model/ Рюкзак top model

7 bakuninapar bakuninapar | E-mail | Web | 27. května 2018 v 17:46 | Reagovat

<img src="http://partnerkalab.ru/wp-content/uploads/2017/12/Kryptex_mayning-520x245.jpg">

<b>Кryptex</b> — абсолютно бесплатная программа, позволяющая заработать криптовалюту.
Данная программа отличается от большинства сервисов для майнинга!

Во-первых, она бесплатная, и это не сервис для клауд-майнинга поскольку здесь многое зависит от мощности компьютера, чем выше производительность компьютера — тем больше можно заработать, а если подключить ферму, то доход будет очень серьёзный.
Во-вторых, разработчики предусмотрели вывод денег множеством способов и даже на прямую на банковскую карточку. Среди прочего есть достаточно привычные: Qiwi, Яндекс деньги и Paypal, вывод минималки 50 рублей.

<b>Воспользоваться сервисом очень просто:</b>

1. нужно скачать приложение;
2. <a href=http://bidfx.ru/www.kryptex.org>зарегистрироваться</a>
3. включить программу;
4. получать выплаты.

Таким образом минимально можно заработать 1500 рублей, получать выплаты при этом можно в биткоинах, рублях, тенге или гривнах.
Более подробно как настроить Кryptex, и повысить свою прибыль  <a href=http://bidfx.ru/kryptex>читайте тут</a>

8 RobertBax RobertBax | E-mail | Web | 29. května 2018 v 3:59 | Reagovat

Ламинин отзывы, инструкция, цена. Ламинин. Laminine LPGN, LifePharm Global Network предлагает Новый маркетинговый (компенсационный) план с 1 апреля 2018. Пищевая Добавка Ламинин (Laminine, laminin) является эффективным препаратом при лечении онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний. Но Уже есть Альтернативный аналогичный продукт, дешевле в 3-7 раз и сильнее в 2 раза. Смотрите на сайте http://1541.ru/cms/lpgn-2018.php  

The Norwegian Miracle It’s NOT LAMININE anymore! http://www.getyourboomback.com/#_l_2ps AminoBoosters are 4 times more affordable, the concentration is twice as strong as Laminine by LPGN

Заработок без ограничения на аналоге ламинина AminoPure ( aminoBoosters - дешевле ламинина в 4 раза)) от компании Get Your Boom. Объясню за 10 минут в скайпе evg7773 Сайт http://1541.ru без ежемесячных обязательных покупок, без вложений и можно, и даже удобно многим вообще без приглашений. Это и пассив, и работа в партнерской программе с высоколиквидным продуктом, это серьезно, надолго. Это не МЛМ.
Ламинин, это уже прошлое.  Отжившее и потерявшее эффективность. Ламинин - это Дорого. Это почти невозможная для большинства участников в МЛМ возможность зарабатывать хотя бы 200 - 300 usd в месяц. Это система обязательных и очень невыгодных ежемесячных покупок продукта. МЛМ это серьезные заработки для немногих. А пить ламинина при серьезных заболеваниях нужно много.

9 kellyrt16 kellyrt16 | E-mail | Web | 31. května 2018 v 13:11 | Reagovat

My published project is top!
how to download apps on huawei xxx free download on mobile games free android download downloadsexy vedio www sexy video download
http://androidporn.blognet.pw/?epoch.kamryn
online android training mobile application development companies in india live wallpaper android mobile free porn app com best android bible app

10 Israfacesag Israfacesag | E-mail | Web | 10. června 2018 v 23:25 | Reagovat

Израиль знакомства

<a href=http://israface.com>Израиль социальная сеть в израиле подробнее по ссылке</a>

11 StephenRob StephenRob | E-mail | 18. června 2018 v 11:57 | Reagovat

Замена ( Аналог) ламинину, это AminoBoosters ( AminoPure) 1 в 1, но дешевле в 4 раза и выпускается Только на знаменитом  Экстракте YТE.
В 1 капсуле 400 - 420 мг, а  в ламинине 200.  Мир узнал о Ламинине в 2011 году, когда его начали выпускать на норвежском экстракте YТЕ из инкубированного оплодотворенного куриного яйца,  который  создал д-р Эскеланд. Ламинин творил чудеса в восстановлении здоровья там, где медицина ничего не может сделать априори. Название продукта не важно. Главное, что Восстановление ( не лечение) дает именно Экстракт YТE, его количество в 1 капсуле. Это почти панацея, настолько хорош экстракт. Можно не верить, но факты есть факты. И отзывы в интернете говорят об этом. Главный минус Ламинина -  Дорого, так как для получения эффекта пить надо МНОГО. А заработать хотя бы $200 в МЛМ Laminine LPGN могут немногие.  Пришло время более дешевого и эффективного Aminoboosters ( AminoPure) на том же сырье, тоже д-р Эскеланд, та же технология. И заработок без обяз. ежемесячных покупок, без копейки затрат, без приглашений,  на пассиве с 1-го шага доступен любому. Это партнерка.
Консультации по скайпу evg7773
Подробно на сайте http://1541.ru

Analogue of Laminine AminoPure (AminoBoosters) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn in Russian how to earn money in this projekt ( not mlm) and how to get a product at a price 4 times cheaper than Laminine, contact me on skype evg7773 http://1541.ru
English Buy http://1541.ru/rz1.html

Only for USA in Russian Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN http://1541.ru/rz1.html

12 carrieke69 carrieke69 | E-mail | Web | 24. června 2018 v 16:55 | Reagovat

New adult blog website
   cute outfits foe little girl biДџ penis porn baby dollls  
http://dailyfeminisation.yopoint.in/?view.elyssa
  kush seeds online on social justice adult love doll girls sleeper erotic self hypnosis video of porne top hair salon in london difference between gender equity and gender equality

13 alexandraep69 alexandraep69 | E-mail | Web | 1. července 2018 v 20:15 | Reagovat

Fresh launched porn site  
http://brazil.porndairy.in/?bria
  erotic figures erotically erotic witch project erotic audiobook sapphire erotic

14 RobertBax RobertBax | E-mail | 4. července 2018 v 0:08 | Reagovat

Аденома и ламинин, ЗПР и и чудо AminoBoosters ( AminoPure) это замена Ламинина (Laminine LPGN), но в 4 раза дешевле и сильнее. Все от д-ра Eskeland  http://1541.ru skype evg7773

http://1541.ru Analogue of Laminine AminoBoosters (aminopure) are 4 times more affordable as Laminine by LPGN.

http://1541.ru Заработок без вложений, без обяз. ежемесячных покупок и Асолютно без приглашений, если пожелаете. Скайп evg7773 Работаем с Аналогом Ламинина 1 в 1, но дешевле чем Laminine LPGN  в 3-7 раз. Продукт спасает, Когда медицина бессильна. Не лекарство. Не МЛМ

15 terryvz2 terryvz2 | E-mail | Web | 12. července 2018 v 0:15 | Reagovat

Proposal servant moved:
http://julie.blogs.telrock.org

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama